ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุในท้องถิ่น ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายก้องพิภพ สวงรัมย์ ,เด็กชายธวัชชัย เผือกนอก
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2556,12:50   อ่าน 758 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานใช้เวลาว่างสร้างและซ่อมบำรุ่งคอมพิวเตอร์
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนัฐพล นาคส้มป่อย ,เด็กชายกัมพล ท้าวหลวง , เด็กชายชนินทร์ สุขรินทร์
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2556,12:47   อ่าน 697 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุในท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนพฤทธิ์ ลอยมา ,เด็กชายชลันธร สุเววงศ์ ,เด็กชายอำพล ยืนยงชาติ
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2556,12:36   อ่าน 609 ครั้ง