แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/11/2013
ปรับปรุง 02/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 290500
Page Views 378075
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลชำนิ ชำนิ ชำนิ 0819776629
2 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ชำนิ ชำนิ
3 โรงเรียนบ้านบุหนองเทา ช่อผกา ชำนิ
4 โรงเรียนบ้านช่อผกา ช่อผกา ชำนิ
5 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร ช่อผกา ชำนิ
6 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ช่อผกา ชำนิ
7 โรงเรียนบ้านหนองเพิก ละลวด ชำนิ
8 โรงเรียนวัดละลวด ละลวด ชำนิ
9 โรงเรียนบ้านหนองพะอง ละลวด ชำนิ
10 โรงเรียนวัดหนองปล่อง หนองปล่อง ชำนิ
11 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง หนองปล่อง ชำนิ
12 โรงเรียนบ้านดอนหวาย หนองปล่อง ชำนิ
13 โรงเรียนบ้านประคอง เมืองยาง ชำนิ -
14 โรงเรียนชำนิพิทยาคม เมืองยาง ชำนิ
15 โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา เมืองยาง ชำนิ
16 โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) เมืองยาง ชำนิ
17 โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ เมืองยาง ชำนิ
18 โรงเรียนบ้านโคกสนวน โคกสนวน ชำนิ
19 โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย บ้านด่าน บ้านด่าน -
20 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บ้านด่าน บ้านด่าน
21 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน บ้านด่าน บ้านด่าน
22 โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) บ้านด่าน บ้านด่าน
23 โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา บ้านด่าน บ้านด่าน 0813905455
24 โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี บ้านด่าน บ้านด่าน
25 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาท บ้านด่าน
26 โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร ปราสาท บ้านด่าน
27 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ปราสาท บ้านด่าน 0827511852
28 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย ปราสาท บ้านด่าน 044630447
29 โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วังเหนือ บ้านด่าน -
30 โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก วังเหนือ บ้านด่าน
31 โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ โนนขวาง บ้านด่าน
32 โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) โนนขวาง บ้านด่าน
33 โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา โนนขวาง บ้านด่าน
34 โรงเรียนบ้านดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์ โนนขวาง บ้านด่าน
35 โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ
36 โรงเรียนบ้านหนองไฮ ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ
37 โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์(ศรีตลาดโพธิ์) ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ
38 โรงเรียนบ้านหนองไทร ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
39 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
40 โรงเรียนบ้านบริหารชนบท ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
41 โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
42 โรงเรียนบ้านหนองบัว ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
43 โรงเรียนบ้านทะเมนชัย ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
44 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
45 โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ บุโพธิ์ ลำปลายมาศ
46 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล บุโพธิ์ ลำปลายมาศ
47 โรงเรียนบ้านตูมหวาน บุโพธิ์ ลำปลายมาศ
48 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านยาง ลำปลายมาศ
49 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม บ้านยาง ลำปลายมาศ
50 โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) บ้านยาง ลำปลายมาศ
51 โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี บ้านยาง ลำปลายมาศ
52 โรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฏร์รังสรรค์) บ้านยาง ลำปลายมาศ
53 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ
54 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ
55 โรงเรียนบ้านโคกสูง ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ
56 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ
57 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ
58 โรงเรียนบ้านโคกซาด ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ
59 โรงเรียนธารทองพิทยาคม ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
60 โรงเรียนอนุบาลบำรุงวิทยา ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
61 โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
62 โรงเรียนอนุบาลเอื้อแววมณี ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
63 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
64 โรงเรียนลำปลายมาศ ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
65 โรงเรียนบำรุงวิทยา ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ 044623354
66 โรงเรียนบ้านหนองซอแซ หนองกะทิง ลำปลายมาศ
67 โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล หนองกะทิง ลำปลายมาศ
68 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองกะทิง ลำปลายมาศ
69 โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ หนองกะทิง ลำปลายมาศ
70 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกะทิง ลำปลายมาศ
71 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา(กุศลสามัคคีวิทยา) หนองคู ลำปลายมาศ
72 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ หนองคู ลำปลายมาศ
73 โรงเรียนบ้านแท่นพระ หนองคู ลำปลายมาศ
74 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา หนองบัวโคก ลำปลายมาศ 044781625
75 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ หนองบัวโคก ลำปลายมาศ
76 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก หนองบัวโคก ลำปลายมาศ
77 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ หนองโดน ลำปลายมาศ 044000000
78 โรงเรียนวัดหัวสะพาน หินโคน ลำปลายมาศ
79 โรงเรียนวัดโคกสะอาด หินโคน ลำปลายมาศ
80 โรงเรียนวัดบ้านตะขบ(โนนตะครองโคกใหม่วิทยา) หินโคน ลำปลายมาศ
81 โรงเรียนวัดกะทิง หินโคน ลำปลายมาศ
82 โรงเรียนวัดบ้านหินโคน(คุรุราษฏร์บำรุง) หินโคน ลำปลายมาศ
83 โรงเรียนวัดหนองครก เมืองแฝก ลำปลายมาศ
84 โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองแฝก ลำปลายมาศ
85 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม เมืองแฝก ลำปลายมาศ
86 โรงเรียนบ้านเมืองแฝก เมืองแฝก ลำปลายมาศ
87 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง เมืองแฝก ลำปลายมาศ
88 โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า เมืองแฝก ลำปลายมาศ
89 โรงเรียนบ้านตูบช้าง เมืองแฝก ลำปลายมาศ
90 โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ เมืองแฝก ลำปลายมาศ
91 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ เมืองแฝก ลำปลายมาศ
92 โรงเรียนบ้านแสลงพัน แสลงพัน ลำปลายมาศ
93 โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา แสลงพัน ลำปลายมาศ
94 โรงเรียนปัญญารังสรรค์พิทยาคม แสลงพัน ลำปลายมาศ
95 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย แสลงพัน ลำปลายมาศ
96 โรงเรียนบ้านหนองผักโพด แสลงพัน ลำปลายมาศ
97 โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง แสลงพัน ลำปลายมาศ
98 โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก แสลงพัน ลำปลายมาศ
99 โรงเรียนบ้านหนองระนาม แสลงพัน ลำปลายมาศ
100 โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม แสลงพัน ลำปลายมาศ
101 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ โคกกลาง ลำปลายมาศ
102 โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โคกกลาง ลำปลายมาศ
103 โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) โคกกลาง ลำปลายมาศ
104 โรงเรียนบ้านกวางงอย(รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์) โคกกลาง ลำปลายมาศ
105 โรงเรียนเรืองทองสามัคคี โคกล่าม ลำปลายมาศ
106 โรงเรียนบ้านสระคูณ(สิริทัศน์ประชาสรรค์) โคกล่าม ลำปลายมาศ
107 โรงเรียนบ้านหนองกุง โคกล่าม ลำปลายมาศ
108 โรงเรียนบ้านลุงม่วง โคกล่าม ลำปลายมาศ
109 โรงเรียนวัดโนนสำราญ โคกล่าม ลำปลายมาศ 0872390906
110 โรงเรียนวัดโคกล่าม(สิริประภาวิชาคาร) โคกล่าม ลำปลายมาศ
111 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา โคกสะอาด ลำปลายมาศ
112 โรงเรียนบ้านหนองปลิง โคกสะอาด ลำปลายมาศ
113 โรงเรียนบ้านสนวน(ศิริมงคลวิทยา) โคกสะอาด ลำปลายมาศ
114 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา โคกสะอาด ลำปลายมาศ
115 โรงเรียนวัดห้วยหวาย โคกสะอาด ลำปลายมาศ
116 โรงเรียนวัดขี้ตุ่น โคกสะอาด ลำปลายมาศ
117 โรงเรียนบ้านหนองม้า กระสัง เมืองบุรีรัมย์
118 โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย กระสัง เมืองบุรีรัมย์
119 โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) กระสัง เมืองบุรีรัมย์
120 โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) กลันทา เมืองบุรีรัมย์
121 โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด กลันทา เมืองบุรีรัมย์
122 โรงเรียนบ้านท้องเรือ กลันทา เมืองบุรีรัมย์
123 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม กลันทา เมืองบุรีรัมย์
124 โรงเรียนบ้านพระครูน้อย กลันทา เมืองบุรีรัมย์
125 โรงเรียนบ้านหนองปรือ กลันทา เมืองบุรีรัมย์
126 โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา กลันทา เมืองบุรีรัมย์
127 โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
128 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
129 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
130 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
131 โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
132 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
133 โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
134 โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
135 โรงเรียนบ้านโนนศิลา ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์
136 โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์
137 โรงเรียนบ้านพะไล ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์
138 โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์
139 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์
140 โรงเรียนวัดบ้านรุน บัวทอง เมืองบุรีรัมย์
141 โรงเรียนบ้านตะเคียน บัวทอง เมืองบุรีรัมย์
142 โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ บัวทอง เมืองบุรีรัมย์
143 โรงเรียนบ้านหนองเพชร บัวทอง เมืองบุรีรัมย์
144 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
145 โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
146 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
147 โรงเรียนบ้านโคกระกา บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
148 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
149 โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
150 โรงเรียนบ้านหนองค่าย บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
151 โรงเรียนบ้านตะโก บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์
152 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์
153 โรงเรียนบ้านหนองโสน บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ (044) 612855
154 โรงเรียนบ้านมะค่า บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์
155 โรงเรียนบ้านง้าง บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์
156 โรงเรียนบ้านสระเกษ พระครู เมืองบุรีรัมย์
157 โรงเรียนพระครูวิทยา พระครู เมืองบุรีรัมย์
158 โรงเรียนบ้านหนองขวาง พระครู เมืองบุรีรัมย์
159 โรงเรียนบ้านหนองยาง พระครู เมืองบุรีรัมย์
160 โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ พระครู เมืองบุรีรัมย์
161 โรงเรียนบ้านม่วง พระครู เมืองบุรีรัมย์ 0856367171
162 โรงเรียนพระครูพิทยาคม พระครู เมืองบุรีรัมย์
163 โรงเรียนวัดสว่างบูรพา ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์
164 โรงเรียนบ้านหนองไทร ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ 044 630203
165 โรงเรียนบ้านหนองทะลอก ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์
166 โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์
167 โรงเรียนบ้านพลวง สวายจีก เมืองบุรีรัมย์
168 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สวายจีก เมืองบุรีรัมย์
169 โรงเรียนบ้านโคกเปราะ สวายจีก เมืองบุรีรัมย์
170 โรงเรียนบ้านถาวร สวายจีก เมืองบุรีรัมย์
171 โรงเรียนบ้านสวายจีก สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ 044181521
172 โรงเรียนบ้านฝ้าย สวายจีก เมืองบุรีรัมย์
173 โรงเรียนเบญจคามวิทยา สวายจีก เมืองบุรีรัมย์
174 โรงเรียนบ้านร่มไทร สองห้อง เมืองบุรีรัมย์
175 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สองห้อง เมืองบุรีรัมย์
176 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง สองห้อง เมืองบุรีรัมย์
177 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สองห้อง เมืองบุรีรัมย์
178 โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย สองห้อง เมืองบุรีรัมย์
179 โรงเรียนบ้านตลาดชัย สองห้อง เมืองบุรีรัมย์
180 โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์
181 โรงเรียนบ้านสารภี สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์
182 โรงเรียนบ้านฝังงา สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์
183 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์
184 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์
185 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์
186 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์
187 โรงเรียนบ้านโนนแดง สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์
188 โรงเรียนบ้านสมสนุก สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์
189 โรงเรียนบ้านมาบสมอ หนองตาด เมืองบุรีรัมย์
190 โรงเรียนบ้านนากลาง หนองตาด เมืองบุรีรัมย์
191 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม หนองตาด เมืองบุรีรัมย์
192 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ 044 - 630434
193 โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ หนองตาด เมืองบุรีรัมย์
194 โรงเรียนบ้านหนองตราด หนองตาด เมืองบุรีรัมย์
195 โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด หนองตาด เมืองบุรีรัมย์
196 โรงเรียนวิมลวิทยา หลักเขต เมืองบุรีรัมย์
197 โรงเรียนบ้านโคกเก่า หลักเขต เมืองบุรีรัมย์
198 โรงเรียนบ้านหลักเขต หลักเขต เมืองบุรีรัมย์
199 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร หลักเขต เมืองบุรีรัมย์
200 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อิสาณ เมืองบุรีรัมย์
201 โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา อิสาณ เมืองบุรีรัมย์
202 โรงเรียนบ้านโคกวัด อิสาณ เมืองบุรีรัมย์
203 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร อิสาณ เมืองบุรีรัมย์
204 โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา อิสาณ เมืองบุรีรัมย์
205 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์
206 โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์
207 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์
208 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์
209 โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
210 โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
211 โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
212 โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
213 โรงเรียนบ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์) เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
214 โรงเรียนบ้านตลาดควาย เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
215 โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
216 โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
217 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ 0862460221
218 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์
219 โรงเรียนอนุบาลธีรา ในเมือง เมืองบุรีรัมย์
220 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ในเมือง เมืองบุรีรัมย์
221 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ในเมือง เมืองบุรีรัมย์
222 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ในเมือง เมืองบุรีรัมย์
223 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ 044614034