แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/11/2013
ปรับปรุง 21/12/2022
สถิติผู้เข้าชม 307987
Page Views 399180
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ชำนิ ชำนิ
2 โรงเรียนอนุบาลชำนิ ชำนิ ชำนิ 0819776629
3 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ช่อผกา ชำนิ
4 โรงเรียนบ้านบุหนองเทา ช่อผกา ชำนิ
5 โรงเรียนบ้านช่อผกา ช่อผกา ชำนิ
6 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร ช่อผกา ชำนิ
7 โรงเรียนบ้านหนองพะอง ละลวด ชำนิ
8 โรงเรียนวัดละลวด ละลวด ชำนิ
9 โรงเรียนบ้านหนองเพิก ละลวด ชำนิ
10 โรงเรียนวัดหนองปล่อง หนองปล่อง ชำนิ
11 โรงเรียนบ้านดอนหวาย หนองปล่อง ชำนิ
12 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง หนองปล่อง ชำนิ
13 โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) เมืองยาง ชำนิ
14 โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ เมืองยาง ชำนิ
15 โรงเรียนชำนิพิทยาคม เมืองยาง ชำนิ
16 โรงเรียนบ้านประคอง เมืองยาง ชำนิ -
17 โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา เมืองยาง ชำนิ
18 โรงเรียนบ้านโคกสนวน โคกสนวน ชำนิ
19 โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย บ้านด่าน บ้านด่าน -
20 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บ้านด่าน บ้านด่าน
21 โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) บ้านด่าน บ้านด่าน
22 โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา บ้านด่าน บ้านด่าน 0813905455
23 โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี บ้านด่าน บ้านด่าน
24 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน บ้านด่าน บ้านด่าน
25 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาท บ้านด่าน
26 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ปราสาท บ้านด่าน 0827511852
27 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย ปราสาท บ้านด่าน 044630447
28 โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร ปราสาท บ้านด่าน
29 โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก วังเหนือ บ้านด่าน
30 โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วังเหนือ บ้านด่าน -
31 โรงเรียนบ้านดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์ โนนขวาง บ้านด่าน
32 โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา โนนขวาง บ้านด่าน
33 โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) โนนขวาง บ้านด่าน
34 โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ โนนขวาง บ้านด่าน
35 โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ
36 โรงเรียนบ้านหนองไฮ ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ
37 โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์(ศรีตลาดโพธิ์) ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ
38 โรงเรียนบ้านหนองบัว ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
39 โรงเรียนบ้านทะเมนชัย ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
40 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
41 โรงเรียนบ้านหนองไทร ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
42 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
43 โรงเรียนบ้านบริหารชนบท ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
44 โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
45 โรงเรียนบ้านตูมหวาน บุโพธิ์ ลำปลายมาศ
46 โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ บุโพธิ์ ลำปลายมาศ
47 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล บุโพธิ์ ลำปลายมาศ
48 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม บ้านยาง ลำปลายมาศ
49 โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี บ้านยาง ลำปลายมาศ
50 โรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฏร์รังสรรค์) บ้านยาง ลำปลายมาศ
51 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านยาง ลำปลายมาศ
52 โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) บ้านยาง ลำปลายมาศ
53 โรงเรียนบ้านโคกซาด ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ
54 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ
55 โรงเรียนบ้านโคกสูง ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ
56 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ
57 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ
58 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ
59 โรงเรียนอนุบาลเอื้อแววมณี ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
60 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
61 โรงเรียนลำปลายมาศ ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
62 โรงเรียนธารทองพิทยาคม ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
63 โรงเรียนบำรุงวิทยา ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ 044623354
64 โรงเรียนอนุบาลบำรุงวิทยา ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
65 โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
66 โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ หนองกะทิง ลำปลายมาศ
67 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกะทิง ลำปลายมาศ
68 โรงเรียนบ้านหนองซอแซ หนองกะทิง ลำปลายมาศ
69 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองกะทิง ลำปลายมาศ
70 โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล หนองกะทิง ลำปลายมาศ
71 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา(กุศลสามัคคีวิทยา) หนองคู ลำปลายมาศ
72 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ หนองคู ลำปลายมาศ
73 โรงเรียนบ้านแท่นพระ หนองคู ลำปลายมาศ
74 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ หนองบัวโคก ลำปลายมาศ
75 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก หนองบัวโคก ลำปลายมาศ
76 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา หนองบัวโคก ลำปลายมาศ 044781625
77 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ หนองโดน ลำปลายมาศ 044000000
78 โรงเรียนวัดกะทิง หินโคน ลำปลายมาศ
79 โรงเรียนวัดบ้านหินโคน(คุรุราษฏร์บำรุง) หินโคน ลำปลายมาศ
80 โรงเรียนวัดโคกสะอาด หินโคน ลำปลายมาศ
81 โรงเรียนวัดหัวสะพาน หินโคน ลำปลายมาศ
82 โรงเรียนวัดบ้านตะขบ(โนนตะครองโคกใหม่วิทยา) หินโคน ลำปลายมาศ
83 โรงเรียนบ้านตูบช้าง เมืองแฝก ลำปลายมาศ
84 โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า เมืองแฝก ลำปลายมาศ
85 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง เมืองแฝก ลำปลายมาศ
86 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ เมืองแฝก ลำปลายมาศ
87 โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ เมืองแฝก ลำปลายมาศ
88 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม เมืองแฝก ลำปลายมาศ
89 โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองแฝก ลำปลายมาศ
90 โรงเรียนวัดหนองครก เมืองแฝก ลำปลายมาศ
91 โรงเรียนบ้านเมืองแฝก เมืองแฝก ลำปลายมาศ
92 โรงเรียนบ้านหนองผักโพด แสลงพัน ลำปลายมาศ
93 โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง แสลงพัน ลำปลายมาศ
94 โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม แสลงพัน ลำปลายมาศ
95 โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก แสลงพัน ลำปลายมาศ
96 โรงเรียนบ้านหนองระนาม แสลงพัน ลำปลายมาศ
97 โรงเรียนบ้านแสลงพัน แสลงพัน ลำปลายมาศ
98 โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา แสลงพัน ลำปลายมาศ
99 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย แสลงพัน ลำปลายมาศ
100 โรงเรียนปัญญารังสรรค์พิทยาคม แสลงพัน ลำปลายมาศ
101 โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โคกกลาง ลำปลายมาศ
102 โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) โคกกลาง ลำปลายมาศ
103 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ โคกกลาง ลำปลายมาศ
104 โรงเรียนบ้านกวางงอย(รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์) โคกกลาง ลำปลายมาศ
105 โรงเรียนวัดโนนสำราญ โคกล่าม ลำปลายมาศ 0872390906
106 โรงเรียนวัดโคกล่าม(สิริประภาวิชาคาร) โคกล่าม ลำปลายมาศ
107 โรงเรียนบ้านสระคูณ(สิริทัศน์ประชาสรรค์) โคกล่าม ลำปลายมาศ
108 โรงเรียนเรืองทองสามัคคี โคกล่าม ลำปลายมาศ
109 โรงเรียนบ้านลุงม่วง โคกล่าม ลำปลายมาศ
110 โรงเรียนบ้านหนองกุง โคกล่าม ลำปลายมาศ
111 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา โคกสะอาด ลำปลายมาศ
112 โรงเรียนบ้านสนวน(ศิริมงคลวิทยา) โคกสะอาด ลำปลายมาศ
113 โรงเรียนวัดขี้ตุ่น โคกสะอาด ลำปลายมาศ
114 โรงเรียนวัดห้วยหวาย โคกสะอาด ลำปลายมาศ
115 โรงเรียนบ้านหนองปลิง โคกสะอาด ลำปลายมาศ
116 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา โคกสะอาด ลำปลายมาศ
117 โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) กระสัง เมืองบุรีรัมย์
118 โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย กระสัง เมืองบุรีรัมย์
119 โรงเรียนบ้านหนองม้า กระสัง เมืองบุรีรัมย์
120 โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด กลันทา เมืองบุรีรัมย์
121 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม กลันทา เมืองบุรีรัมย์
122 โรงเรียนบ้านหนองปรือ กลันทา เมืองบุรีรัมย์
123 โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา กลันทา เมืองบุรีรัมย์
124 โรงเรียนบ้านพระครูน้อย กลันทา เมืองบุรีรัมย์
125 โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) กลันทา เมืองบุรีรัมย์
126 โรงเรียนบ้านท้องเรือ กลันทา เมืองบุรีรัมย์
127 โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
128 โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
129 โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
130 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
131 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
132 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
133 โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
134 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
135 โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์
136 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์
137 โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์
138 โรงเรียนบ้านโนนศิลา ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์
139 โรงเรียนบ้านพะไล ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์
140 โรงเรียนบ้านตะเคียน บัวทอง เมืองบุรีรัมย์
141 โรงเรียนวัดบ้านรุน บัวทอง เมืองบุรีรัมย์
142 โรงเรียนบ้านหนองเพชร บัวทอง เมืองบุรีรัมย์
143 โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ บัวทอง เมืองบุรีรัมย์
144 โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
145 โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
146 โรงเรียนบ้านหนองค่าย บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
147 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
148 โรงเรียนบ้านโคกระกา บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
149 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
150 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
151 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์
152 โรงเรียนบ้านหนองโสน บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ (044) 612855
153 โรงเรียนบ้านมะค่า บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์
154 โรงเรียนบ้านง้าง บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์
155 โรงเรียนบ้านตะโก บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์
156 โรงเรียนพระครูวิทยา พระครู เมืองบุรีรัมย์
157 โรงเรียนบ้านหนองขวาง พระครู เมืองบุรีรัมย์
158 โรงเรียนบ้านหนองยาง พระครู เมืองบุรีรัมย์
159 โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ พระครู เมืองบุรีรัมย์
160 โรงเรียนพระครูพิทยาคม พระครู เมืองบุรีรัมย์
161 โรงเรียนบ้านม่วง พระครู เมืองบุรีรัมย์ 0856367171
162 โรงเรียนบ้านสระเกษ พระครู เมืองบุรีรัมย์
163 โรงเรียนบ้านหนองทะลอก ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์
164 โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์
165 โรงเรียนวัดสว่างบูรพา ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์
166 โรงเรียนบ้านหนองไทร ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ 044 630203
167 โรงเรียนบ้านสวายจีก สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ 044181521
168 โรงเรียนบ้านฝ้าย สวายจีก เมืองบุรีรัมย์
169 โรงเรียนเบญจคามวิทยา สวายจีก เมืองบุรีรัมย์
170 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สวายจีก เมืองบุรีรัมย์
171 โรงเรียนบ้านถาวร สวายจีก เมืองบุรีรัมย์
172 โรงเรียนบ้านโคกเปราะ สวายจีก เมืองบุรีรัมย์
173 โรงเรียนบ้านพลวง สวายจีก เมืองบุรีรัมย์
174 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สองห้อง เมืองบุรีรัมย์
175 โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย สองห้อง เมืองบุรีรัมย์
176 โรงเรียนบ้านตลาดชัย สองห้อง เมืองบุรีรัมย์
177 โรงเรียนบ้านร่มไทร สองห้อง เมืองบุรีรัมย์
178 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สองห้อง เมืองบุรีรัมย์
179 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง สองห้อง เมืองบุรีรัมย์
180 โรงเรียนบ้านสารภี สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์
181 โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์
182 โรงเรียนบ้านฝังงา สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์
183 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์
184 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์
185 โรงเรียนบ้านสมสนุก สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์
186 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์
187 โรงเรียนบ้านโนนแดง สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์
188 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์
189 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ 044 - 630434
190 โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ หนองตาด เมืองบุรีรัมย์
191 โรงเรียนบ้านหนองตราด หนองตาด เมืองบุรีรัมย์
192 โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด หนองตาด เมืองบุรีรัมย์
193 โรงเรียนบ้านมาบสมอ หนองตาด เมืองบุรีรัมย์
194 โรงเรียนบ้านนากลาง หนองตาด เมืองบุรีรัมย์
195 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม หนองตาด เมืองบุรีรัมย์
196 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร หลักเขต เมืองบุรีรัมย์
197 โรงเรียนบ้านหลักเขต หลักเขต เมืองบุรีรัมย์
198 โรงเรียนวิมลวิทยา หลักเขต เมืองบุรีรัมย์
199 โรงเรียนบ้านโคกเก่า หลักเขต เมืองบุรีรัมย์
200 โรงเรียนบ้านโคกวัด อิสาณ เมืองบุรีรัมย์
201 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร อิสาณ เมืองบุรีรัมย์
202 โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา อิสาณ เมืองบุรีรัมย์
203 โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา อิสาณ เมืองบุรีรัมย์
204 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อิสาณ เมืองบุรีรัมย์
205 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์
206 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์
207 โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์
208 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์
209 โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
210 โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
211 โรงเรียนบ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์) เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
212 โรงเรียนบ้านตลาดควาย เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
213 โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
214 โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
215 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ 0862460221
216 โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
217 โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
218 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ในเมือง เมืองบุรีรัมย์
219 โรงเรียนอนุบาลธีรา ในเมือง เมืองบุรีรัมย์
220 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ในเมือง เมืองบุรีรัมย์
221 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ในเมือง เมืองบุรีรัมย์
222 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ 044614034
223 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์