คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวอ้อนฤทัย ไกรษร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวสุภารัตน์ วงศ์คณะรัตน์

นางวรัญญา ลักขษร