ภาพกิจกรรม
ประเพณีวันลอยกระทง
        ในวันอังคารที่ 8  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลชำนิ
ร่วมสืบสานประเพณีไทย “วันลอยกระทง” โดยการร่วมประดิษฐ์กระทงที่ทำด้วยวัสดุธรรมชาติ
เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่มีสืบทอดมายาวนาน
และมีคุณค่าต่อสถาบันครอบครัว ชุมชน สังคม ศาสนา ซึมซับวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2565,14:21   อ่าน 11 ครั้ง