ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 ส.ค. 60 ถึง 19 ส.ค. 60 กิจกรรมมุฑิตาจิต ครูสสินันทร์
16 ส.ค. 60 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
16 ส.ค. 60 ซ้อมดับเพลิง ร่วมกับเทศบาล
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ อาเซียน
09 ส.ค. 60 ถึง 10 ส.ค. 60 กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการ การจัดทำสื่อ
04 ส.ค. 60 กิจกรรทัศนศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด